Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2020 roku, sygn. I FSK 2243/19 do limitu czasu kontroli wlicza się wszystkie dni robocze od momentu wszczęcia do zakończenia kontroli, a nie tylko dni, w których urzędnicy skarbowi faktycznie przebywają u podatnika.

Orzeczenie przełamuje dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą do limitu czasu trwania kontroli wlicza się jedynie dni przebywania kontrolujących w siedzibie podatnika. 

Zgodnie z tym wyrokiem kontrola podatkowa, co do zasady będzie musiała zakończyć się w ciągu:

  • 12 dni roboczych dla mikroprzedsiębiorców;
  • 18 dni roboczych dla małych przedsiębiorców;
  • 4 dni roboczych dla średnich przedsiębiorców; oraz
  • 48 dni roboczych dla pozostałych przedsiębiorców.