Podatnicy, którzy nabywają usługi na rynku, a następnie, bez narzucania własnej marży odsprzedają je powiązanym firmom, też muszą sporządzić dokumentację cen transferowych zawierającą analizę danych porównawczych. Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 marca 2018 roku nr 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ.