Połączenie przez przejęcie spółki córki przez spółkę matkę, skutkujące złożeniem jednego zeznania podatkowego dla obu podmiotów, nie zwalnia z przygotowania dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy nimi przed przejęciem – Dyrektor KIS (0111-KDIB1-2.4010.413. 2017.1.MM).

Wnioskodawca był spółką akcyjną specjalizującą się m.in. w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu usług obejmujących obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych. W 2017 r. wnioskodawca został jedynym udziałowcem polskiej spółki kapitałowej, nabywając 100 proc. udziałów tej spółki. Jeszcze w tym samym roku wnioskodawca przeprowadził ze swoją spółką-córką kilka transakcji (zakupu doładowań oraz transakcji pożyczkowej) o wartościach każdorazowo przekraczających najwyższy próg wartościowy z art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. Oba  podmioty planowały połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (tj. połączenie przez przejęcie).