Zdaniem NSA (I FSK 499/16) nie ma usługi w sytuacji, gdy podatnik, w związku z korzystnym przebiegiem umowy ubezpieczenia, otrzymuje w momencie jej rozwiązania pieniądze od ubezpieczyciela. W rozpatrywanej sprawie podatnik podkreślił we wniosku o interpretację, że w związku z określonym przebiegiem umowy ubezpieczenia otrzymał premię za niską szkodowość, a nie za wcześniejsze rozwiązanie umowy.