W tym tygodniu odbyły się w Ministerstwie Finansów konsultacje w zakresie kierunku dalszych zmian w podatku u źródła. Podczas konsultacji zostały poruszone następujące kwestie:

  1. nowy mechanizm poboru podatku u źródło ma dotyczyć wyłącznie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie wypłaty dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych;
  2. doprecyzowanie wymogów związanych z zachowaniem należytej staranności; 
  3. rozszerzenie możliwości uzyskania opinii zabezpieczającej w podatku u źródła również w odniesieni do płatności korzystających z preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  4. oświadczenie dla niepobrania podatku u źródła ma być podpisywane przez kierownika jednostki zgodnie z reprezentacją podmiotu (a nie przez wszystkich członków zarządu) i ma mieć dłuższy okres ważności;
  5. termin do zwrotu podatku u źródła ma zostać skrócony z 6 do 3 miesięcy;
  6. zmiany definicji rzeczywistego właściciela;
  7. wyeliminowanie kary pozbawienia wolności z katalogu sankcji za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniach składanych na podstawie przepisów o poborze podatku u źródła.