Klika dni temu ujrzał światło dzienne projekt zmian w podatkach dochodowch.

Wygląda na to, że szukuje się kolejna rewoulcja podatkowa od 2019 roku, o ile zaproponowane zmiany wejdą w życie w przedstawionym kształcie.

Wraz z zaproponowanym projektem nowej Ordynacji podatkowej, zamiany w podaktu dochodowym wprowadzą nas w zupełnie nową przestrzeń podatkową.

Warto zatem spojrzeć, ktorych zmian należy się obawiać a ktore można uznać z pozytywne.

Zmiany, ktorych nalezy się obawiać:

 

 1. wprowadzenie tzw. exit tax - podatek od przeniesienia za granicę majątku / rezydencji podatników mających siedzibę/zarząd w Polsce. Stawka CIT wyniesie 19% od tzw. niezrealizowanych zysków liczonych jako różnica pomiędzy wartością rynkową przenoszonych składników majątku, a ich wartością podatkową. Proponowana zmiana będzie również dotyczyć osób fizycznych;
 2. pobor podatku u źródła – proponuje się, aby przypadku płatności powyżej 2 mln zł. w danym roku dla danego kontrahenta, projekt ustawy przewiduje bowiem w określonych sytuacjach obowiązek pobrania podatku u źródła od nadwyżki ponad 2 mln PLN wg. stawki 19%;
 3. rozliczanie w kosztach podatkowych kosztów używania samochodów osobowych - 100% kosztów używania samochodów tylko dla tych którzy prowadzą ewidencję, 50% kosztów dla tych którzy jej nie prowadzą, objęcie limitem kwotowym również samochodów używanych na podstawie umowy leasingu;
 4. modyfikacje w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz szczegółowych klauzul obejścia prawa podatkowego;
 5. Tzw. obowiązkowe ujawnienie -  obowiązek raportowania do Ministra Finansów o tzw. schematach podatkowych mających określone wymienione w projekcie tzw. cechy charakterystyczne (ang. hallmarks). Podobnie jak exit tax, zmiana jest również elementem dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej.
 6. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku m.in. zakwestionowania rynkowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi czy transakcji które zostały uznane za obejście prawa na podstawie ogólnej klauzuli obejścia prawa – co do zasady stawki wynoszą 40% i 10 %, ale przy dodatkowych obostrzeniach może to być nawet 120%;
 7. Automatyczne uchylenie z dniem 1 stycznia 2019 r. interpretacji indywidualnych, których przedmiotem były przepisy podatkowe mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Zmiany pozytwyne:

 1. wprowadzenie 9% CIT dla tzw. małych podatników tj. takich których przychody inne niż z kapitałów pieniężnych nie przekroczyły 1,2m EUR w danym roku;
 2. nowa 5% preferencyjna stawka CIT dla kwalifikowanych dochodów uzyskiwanych z określonych praw własności intelektualnej - głównie tych rejestrowanych (np. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy), w określonych przypadkach – ekspektatywy uzyskania ochrony oraz praw do programów komputerowych;
 3. wprowadzenie przepisów dla obrotu walutami wirtualnymi;
 4. możliwość posłużenia się kopią certyfikatu rezydencji podatnika w przypadku tzw. usług niematerialnych (ale tylko dla płatności nieprzekraczających na rzecz danego podatnika w 10 tys zł w skali roku);
 5. podniesienie do 150 tys. PLN limitu zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i kosztów ich ubezpieczenia.