Wczoraj Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 

W objaśnieniach omówiono następujące kwestie:

1) stosowanie przepisów przejściowych;

2) rozliczanie wydatków na nabycie samochodu osobowego przez podatnika;

3) rozliczanie opłat leasingowych, czynszu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;

4) wykorzystywanie samochodu osobowego dla celów mieszanych albo wyłącznie dla celów prowadzonej działalności (art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT).

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-9-kwietnia-2020-r-dot-wykorzystywania-samochodu-osobowego-w-prowadzonej-dzialalnosci---zmiany-w-podatkach-dochodowych-od-2019-r