Firma budowlana rozlicza podatek po faktycznym zakończeniu robót, a nie po otrzymaniu zgody na ich odbiór – Naczelny Sąd Administracyjny z 8 listopada 2017 roku, sygn. I FSK 2239/15.