NSA oddalił skargę kasacyjną fiskusa w sporze ze spółką, która chciała wystawiać faktury zbiorcze raz w tygodniu za sumę dostaw towarów zrealizowanych z kontrahentem. Organ podatkowy uznał, że nie jest to sprzedaż o charakterze ciągłym. NSA opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia sprzedaży o charakterze ciągłym, czyli objęcia nim także przypadków dokonywanych w ramach stałych umów o współpracę, w których ustalono następujące po sobie terminy płatności. NSA podkreślił ponadto, że jeżeli jest możliwe takie ułożenie stosunków z kontrahentem, zgodne z prawem i bez zagrożenia dla budżetu, żeby poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, to nie ma podstaw, by na gruncie VAT nakładać na podatnika dodatkowe obowiązki (I FSK 1906/15).