Jeśli polskie tłumaczenie wspólnotowych przepisów o podatku od towarów i usług jest niedokładne, można sięgnąć po inną wersję językową – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2017 roku  (I FSK 307/16). Sąd wyjaśnił, że w VAT dominująca powinna być wykładnia celowościowa, zgodna z unijną dyrektywą. Różnice językowe w przekładzie dyrektywy mogą bowiem prowadzić do pozbawienia podatników preferencji, np. zwolnień z podatku lub wręcz przeciwnie – do nałożenia na nich wyższej daniny.