Sprzedaż mieszkania nie sprowadza się do podpisania ostatecznego aktu notarialnego. Polega także na zawarciu umowy przedwstępnej i zapłacie zaliczki – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 listopada 2017 roku, sygn. II FSK 2937/15. NSA potwierdził tym samym, że pieniądze otrzymane na podstawie umowy przedwstępnej i przeznaczone na zakup innej nieruchomości należy uznać za wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. Są więc one zwolnione z podatku. Organy podatkowe twierdziły, że zwolnienie z PIT mogą być tylko pieniądze, które podatnik otrzymał po zawarciu ostatecznego aktu notarialnego.