Tylko świeże tortille są obciążone obniżoną 8-proc. stawką VAT – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 grudnia 2017 roku, sygn. I FSK 221/16. Tortille głęboko mrożone lub konserwowane chemicznie są z niemal trzy razy wyższym podatkiem. Sąd odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (C-499/16), w którym Trybunał uznał, że polski ustawodawca ma prawo odwoływać się do PKWiU i że wprowadzenie dodatkowego kryterium w postaci terminu przydatności do spożycia nie narusza unijnej dyrektywy.