Skutki podatkowe wymiany udziałów ocenia się nie z perspektywy jednego, lecz wszystkich wymieniających je wspólników – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1495/16, II FSK 1496/16).Chodzi o stosowanie preferencji podatkowej, gdy udziały lub akcje jednej spółki są wnoszone aportem do drugiej, w zamian za jej udziały lub akcje. Precedensowy wyrok w tej sprawie NSA wydał 24 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 117/14) i był korzystny dla podatnika. Teraz zapadł podobny wyrok. Spory toczą się o to, czy tylko jeden wspólnik musi wymienić tyle udziałów lub akcji, by dawały one spółce bezwzględną większość głosów. Tak twierdzi fiskus