Jeżeli sąd karny orzeknie, że transakcja była pozorowana, wówczas sąd administracyjny nie będzie badał, czy podatnik padł ofiarą oszustwa, czy świadomie brał udział w karuzeli VAT – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2018 roku (I FSK 635/16). W takim przypadku dobra wiara i należyta staranność kupiecka nie mają znaczenia w sytuacji, gdy obrót towarami był sfingowany.  Dobra wiara i należyta staranność kupiecka ma znaczenie tylko, gdy obrót towarami faktycznie miał miejsce.