Przedmiotem sukcesji przy przekształceniu SKA w spółkę komandytową nie mogą być koszty pośrednie. Fakt, że zgodnie z ustawą o rachunkowości przekształceniu spółki nie towarzyszyło zamknięcie jej ksiąg podatkowych nie ma znaczenia dla oceny dopuszczalności sukcesji kosztów pośrednich. Wspólnicy spółki komandytowej mogą jedynie rozliczyć poniesione przez SKA koszty bezpośrednie, proporcjonalnie do swojego udziału w nowej spółce - NSA (II FSK 1500/16, II FSK 2164/16, II FSK 2175/16, II FSK 2460/16).