Wskazanie danych adresowych spółki, której utworzenie wnioskodawca dopiero planuje, co do zasady nie jest elementem stanu faktycznego niezbędnym dla oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy w procesie wydania indywidualnej intepretacji przepisów prawa podaktowego - wyrok NSA sygn. II FSK 1962/15 z 2 sierepnia 2017 roku.