Fiskus nie ma prawa żądać podatku od czynności cywilnoprawnych przy przekształcaniu spółek kapitałowych w osobowe i to nawet wtedy, gdy na kapitale zapasowym tych pierwszych znajdują się środki, które nie zostały opodatkowane przy ich zakładaniu. Tak wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjnego w wyroku z 19 stycznia 2018 roku (II FSK 3640/15).