Firmy, które wynagradzają pośredników etapami, np. przy podpisaniu umowy, w trakcie jej trwania i po rozwiązaniu, nie muszą rozliczać tych kosztów proporcjonalnie do długości okresu umowy. Mogą one rozliczać koszty prowizji jednorazowo – w roku, w którym zostały poniesione, niezależnie od tego, jak są rozliczane w księgach rachunkowych (jednorazowo czy międzyokresowo). Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 grudnia 2017 r. (II FSK 2915/15).