W ocenie NSA (I FSK 905/16) do uwolnienia się od odpowiedzialności członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki, którą zarządza, w związku z chorobą psychiczną konieczne jest wykazanie, że choroba ta znosiła poczytalność lub uniemożliwiała pokierowanie swoim postępowaniem.