Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odliczyć 100% podatku VAT z wydatków na samochód, jeśli wykorzystuje go tylko służbowo. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (I SA/Op 422/17). Zdaniem sądu fiskus nie może zakazywać odliczenia całego VAT, twierdząc, że w jednoosobowej działalności nie da się wykluczyć użycia samochodu do celów prywatnych. Forma prowadzenia działalności nie powinna przesądzać o prawie do odliczenia.