Dobra wiara nie uchroni przed zabezpieczeniem przyszłego długu wobec skarbówki. W sprawach o zabezpieczenie potencjalnych długów wobec fiskusa dobra wiara i należyta staranność nie są brane pod uwagę. Te kwestie mogą mieć znaczenie dopiero przy ocenie decyzji wymiarowej (I FSK 1548/17).