NSA potwierdził prawidłowość postępowania fiskusa w jednej z takich spraw (II FSK 306/16). NSA podkreślił, że fiskus uzyskał dokumentację medyczną z prokuratorskiego postępowania przygotowawczego. To tam pozyskano dane pacjentów, do których wystąpiono o przedstawienie rachunków od lekarza. Na podstawie ich zeznań fiskus uznał, że lekarz prowadził księgi nierzetelnie.