Jeśli kwoty wypłacane członkom rady nadzorczej z programu motywacyjnego będą ich wynagrodzeniem, to należy je zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie z kapitałów pieniężnych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 listopada 2017 roku (II FSK 2901/15). Wcześniej WSA w Krakowie zwrócił uwagę na to, że spółka stworzyła certyfikaty, które są de facto wirtualnymi papierami wartościowymi. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z certyfikatów jest akt powołania członków rady nadzorczej na te stanowiska oraz regulamin uczestnictwa w programie. Źródło przychodów z certyfikatów jest więc takie samo, jak wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków rady nadzorczej.