Współpraca z firmą, której nie ma w VAT-owskim rejestrze, nie oznacza automatycznie, że przedsiębiorca próbuje oszukać fiskusa. NSA wyjaśnił, że przesłanka formalna, jaką jest brak rejestracji, nie może pozbawiać prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy dostawy czy usługi zostały faktycznie wykonane.NSA zaznaczył jednak, że od momentu otrzymania informacji o braku rejestracji kontrahenta spółka nie może już twierdzić, że działała w dobrej wierze i nie powinna odliczać VAT z otrzymanych później faktur - I FSK 769/16.