Z początkiem 2019 roku wprowadzono w ustawie o CIT pojęcie należytej staranności, jedakże bez stworzenia legalanej definicji tego pojęcia, czy też katalogu działań pozwalających zachować ową należytą staranność. Płatnicy chcą skorzystać ze zwolnienia lub z niższych stawek podatku, muszą dochować należytej staranności. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 8 stycznia 2020 roku, sygn. I SA/Gl 1083/19 wskazał, że w przypadku zastosowanie zwolnienia z podatku u zrodla na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wyplacający jest również zobligowany do weryfikacji oświadczeń podatnika.