16 marca 2017 roku Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych wraz ze wzorem oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej:

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/1.+Rozporz%C4%85dzenie.pdf

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/2.+Uzasadnienie.pdf

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/3.+Wyja%C5%9Bnienia+636+KB.pdf

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/4.+Wz%C3%B3r+o%C5%9Bwiadczenia.pdf