Przedsiębiorca, któremu przestępcy ukradli przewożony towar wraz z dokumentacją eksportową, zapłaci podatek według krajowej stawki VAT – wyjaśnił dyrektor KIS. W sytuacji jednak, gdy podatnik posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium Polski, np. protokoły policyjne lub inne dokumenty jednoznacznie wskazujące, iż do kradzieży doszło poza granicami Polski, to pomimo że towar nie został dostarczony do nabywcy, istnieją przesłanki za zachowaniem prawa do zastosowania 0 proc. stawki VAT. Prawo do zastosowania stawki VAT 0-proc. w takim przypadku potwierdził również MF, uwzględniając wyroki sądów administracyjnych.