Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z 29 listopada 2017 roku (I FSK 179/16) uznał za nieprawdłowe podjeście fiskusa zgodnie z którym prawidłowa klasyfikacja według PKWiU w sprawach dotyczących VAT to zadanie podatnika a więc organ może odmawić wydawania interpretacji w takich sprawach. Sąd podkreślił, że w spornej sprawie ustawa o VAT wyraźnie odwołuje się do PKWiU. To od niej uzależnia zastosowanie preferencyjnej stawki. Fiskus był więc zobowiązany do oceny poprawności symbolu PKWiU, a w konsekwencji możliwości stosowania obniżonej stawki.