+48 22 247 86 03Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 17:00

Prawo podatkowe jest moją pasją.

Pasja ta wyrosła podczas seminariów z prawa podatkowego prowadzonych przez profesora Włodzimierza Nykla. Tematem mojej pracy magisterskiej była instytucja podatkowej grupy kapitałowej na gruncie polskich oraz zagranicznych przepisów podatkowych. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umownych - treaty shopping.

doradca podatkowy Warszawa Śródmieście

Posiadam aktualne ubezpieczenie OC z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego, którego kwota ubezpieczenia wynosi 60000 zł.

Istnieje możliwość natychmiastowego podwyższenia kwoty ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia OC opiera się na warunkach Umowy Generalnej z 5 października 2012 roku wynegocjowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z HDI-Gerling i TUiR Warta.

TAXWISE Michał Zdyb
ul. Zamenhofa 8
00-160 Warszawa

REGON 142456187
NIP 7292397449