Po zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem, Malta stała się bardzo atrakcyjna dla polskiego biznesu. Owa atrakcyjność wynika przede wszystkim ze specyficznego reżimu podatkowego dla spółek, który obowiązuje na Malcie.

Zalety spółki maltańskiej

 1. Zwolnienia podatkowe oraz wyłączenia podatkowe powodujące, że efektywna stawka podatku CIT na Malcie wynosi zaledwie 5%.
 2. Dostęp do sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw UE.
 3. Brak regulacji dotyczących cen transferowych oraz zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).
 4. Brak podatku u źródła, opłat skarbowych oraz restrykcji w zakresie wypłat realizowanych przez spółki maltańskiego na rzecz udziałowców niebędących rezydentami na Malcie.
 5. Możliwość zachowania pełnej poufności oraz dysekcji poprzez zastosowanie instytucji udziałowca nominowanego oraz dyrektora nominowanego.
 6. Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązaniu spółki maltańskiej.
 7. Brak restrykcji w zakresie wyboru nazwy spółki - możliwość dokonania rezerwacji nazwy spółki.
 8. Spółka w łatwy sposób może utrzymać maltańską rezydencję podatkową dla celów podatku CIT.
 9. Brak ograniczeń dla nierezydentów w zakresie nabywania oraz obejmowania udziałów w spółkach maltańskich.
 10. Zgromadzenia wspólników mogą odbywać poza Maltą.
 11. Spółka maltańska może przechowywać środki finansowe w zagranicznych bankach.
 12. Możliwość dokonania redomicylu podatkowego tj. przeniesienia rezydencji podatkowej spółki zagranicznej na Maltę.

Spółka maltańska świetnie sprawdza się podatkowo, jako wspólnik polskich osobowych spółek prawa handlowego. Taka struktura pozwala z jednej strony na maksymalizację korzyści podatkowych oraz przeniesienie zagranicę odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z prowadzenia biznesu w Polsce