Wraz z ogłoszeniem przez Viktora Orbana, że od 2017 roku stawka podatku CIT zostanie obniżona do 9% znaczenie wzrosło zainteresowanie węgierską spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako że lubię wszelkie takie nowości i lubię również sprawdzać, jak się rzeczy mają w rzeczywistości, stąd też dzisiejszy wpis poświęcę węgierskiemu systemowi podatkowemu oraz węgierskiemu reżimowi prawnemu dotyczącemu zakładania i prowadzenia spółek z o.o.

Węgierka spółka z o.o. (Kft) musi zostać wyposażona w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 3 mln HUF (ok. 43 tyś zł). Spółka może zostać utworzona jako spółka jednoosobowa. Kapitał zakładowy spółki może zostać opłacony w gotówce lub też w formie aportu. Prawo węgierskie nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie narodowości udziałowców spółki. Większość decyzji w spółce jest podejmowana zwykłą większością głosów a większość kwalifikowana np. 75% jest wymagana w szczególnych sytuacjach np. zmiana umowy bądź odwołanie dyrektora spółki. Bieżące zarządzenie spółką może zostać powierzone dyrektorom. Możliwe jest również wskazanie w umowie spółki, że to udziałowcy pełnią funkcję dyrektorów.

Jeżeli chodzi o system podatkowy to w zakresie planowania podatkowego z wykorzystaniem spółki węgierskiej najistotniejsze jest to, jakie opodatkowanie u źródła na Węgrzech. W odniesieniu do dywidend nie ma podatku u źródła jeżeli wypłata następuję do zagranicznej osoby prawnej. W przypadku wypłaty do zagranicznej osoby fizycznej opodatkowanie u źródła wynosi 15%, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowanie przewiduje stawkę niższą. Identyczne zasady dotyczą wypłat należności licencyjnych oraz odsetek. Na Węgrzech obowiązuje regulacja w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, cen transferowych oraz w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.  

Na gruncie powyższego można uznać Węgry za bardzo atrakcyjny kierunek optymalizacyjny. Tym bardziej, że jako członek UE mają Węgry dostęp do systemu dyrektyw unijnych. Węgry posiadają również dużą ilość zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz są członkiem OECD. Powyżej w zestawieniu z planowaną 9% stawką CIT czyni Węgry niemalże „drugim Cyprem”.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani założeniem spółki na Węgrzech to możemy zaoferować naszą asystę. Współpracujemy na ze sprawdzoną, renomowaną węgierską kancelarią prawną. Możemy również zweryfikować strukturę węgierską przygotowaną dla Państwa przez kogoś innego. Zapraszamy do współpracy.