Dobrze zaimplementowana struktura ze spółka z Wysp Marshalla, jest doskonałym narzędziem do prowadzenia do prowadzenia międzynarodowej działalności z jednoczesną możliwością osiągnięcia znaczących korzyści podatkowych. Reżim prawny Wysp Marshall zapewnia również anonimowość bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zalety spółki założonej na Wyspach Marshalla

  1. Wyspy Marshalla są idealnym miejscem do utworzenia spółki holdingowej oraz spółki inwestycyjnej.
  2. Do założenia spółki potrzebny jest minimum jeden udziałowiec oraz jeden dyrektor. Żadna z tych osób nie musi posiadać miejsca zamieszkania na Wyspach Marshalla. Nie ma również znaczenia narodowość udziałowca oraz dyrektora.
  3. Na Wyspach Marshalla nie ma publicznego rejestru spółek - udziałowiec oraz dyrektor zachowują 100% anonimowość.
  4. Nie ma żadnych wymogów w zakresie minimalnego kapitału spółki zarejestrowanej na Wyspach Marshalla.
  5. Spółka z Wysp Marshall nie składa żadnych sprawozdań finansowych ani żadnych deklaracji podatkowych.
  6. Duża dostępność usług bankowych.
  7. Czas konieczny do założenia spółki na Wyspach Marshall to 7 dni. Obecność właściciela spółki na Wyspach Marshalla nie jest konieczna do zarejestrowania spółki.

Wady spółki na Wyspach Marshalla

  1. Wyspy Marshalla są uznawane za raj podatkowy.
  2. Brak regulacji prawnej dotyczącej sektora finansowego. W związku z powyższym nie ma możliwości założenia spółki świadczącej usługi finansowego z siedzibą na Wyspach Marshalla.

Podsumowanie

Czas założenia spółki - 7 dni

Minimalny kapitał zakładowy: brak

Fizyczna obecność przy założeniu spółki: nie

Minimalna struktura: 1 udziałowiec, 1 dyrektor, 1 sekretarz

Opodatkowanie: 0%