Na gruncie toczącej się w Polsce dyskusji dotyczącej zasad opodatkowania zysków z obrotu kryptowalutami warto spojrzeć na to, jak inne kraje podchodzą do tego tematu. Dokonując przeglądu reżimów podatkowych w tym zakresie można dojść do wniosku, że państwa stosujące korzystne zasady opodatkowanie zysków z obrotu kryptowalutą mogą zostać uznane za nowe raje podatkowe.

Niemcy

Prawo niemieckie nie uznaje kryptowalut za papiery wartościowe ani też za walutę. Kryptowaluta jest uznawana za prywatne środki pieniężne na zasadzie podobnej do wartości dewizowych. Obrót tak traktowanymi kryptowalutami jest zwolniony z podatku, jeżeli roczny zysk z obrotu nie przekracza EUR 600. Dodatkowo, jeżeli trader sprzedaje kryptowaluty po roku od momentu ich nabycia to zysk ze zbycia jest zwolniony od podatku niezależenie od poziomu tego zysku.

Dania

Obrót kryptowalutą nie podlega opodatkowaniu a zyski ze zbycia krytpowalut podlegają zwolnieniu od opodatkowania.

Singapur

W Singapurze zyski z obrotu kryptowalutą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowania. Powyższa zasada dotyczy również obrotu realizowanego prywatnie, ale nie wprowadzono w tym zakresie żadnej szczegółowej regulacji. Jednakże prawo singapurskie przewiduje, ze obrót (handel) w zakresie kryptowaluty ma miejsce, o ile spełnione są pewne kryteria np. kryterium czasowe, wedle którego posiadanie danego aktywa przez krótki okres czasu oznacza, że to aktywo jest przedmiotem handlu. Oznacza to, że zyski z zbycia kryptowaluty, która była w posiadaniu tradera przez dłuższy okres czasu nie powinny podlegać opodatkowaniu jako że nie były przeznaczone do profesjonalnego handlu.

Białoruś

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2017 roku, wszelkie zyski z kryptowaluty korzystają ze zwolnienia podatkowego do przez okres 5 lat. Zwolnienie obowiązuje do 1 stycznia 2023 roku.

Słowenia

Zyski z obrotu kryptowalutami przez osoby fizyczne nie stanowią źródła przychodu a więc nie podlegają opodatkowaniu. Zysk z obrotu kryptowalutami podlega opodatkowaniu w Słowenii, jeżeli został uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nieoficjalne kryptowalutowe raje podatkowe

Warto również wskazać na szereg państw, które nie opodatkowują zysków z obrotu kryptowalutą, gdyż w tych państwa żadne zyski kapitałowe nie podlegają opodatkowaniu. Takimi państwami są przykładowo: Hong Kong, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Barbados, Malezja czy też Mauritius.