Od stycznia 2019 roku, jeśli płatnicy chcą skorzystać ze zwolnienia lub z niższych stawek podatku u zródła, muszą dochować należytej staranności. Obowiązek ten dotyczy wszystkich płatności, niezależnie od ich wartości. Problemem okazuje się jednak brak definicji należytej staranności. 

Art. 26 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje tylko, że przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Zdaniem ekspertów, to jednak za mało. Podatnicy starają się więc zabezpieczać swoje interesy i składają wnioski o interpretacje. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC wskazuje, że dla dochowania należytej staranności wystarczy zweryfikować status kontrahenta na podstawie np. aktualnych certyfikatów rezydencji i jego oświadczenia, że będzie on rzeczywistym właścicielem otrzymanych środków. Pomocny będzie także odpis (wydruk) z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w danym państwie.

Zalecene jest w tym zakresie posiadanie również pismnej procedury zachowania należytej stranności wraz z nową (znowelizowną) definicją beneficial ower.