Dzisiaj w prasie opisano pomysł, zgodnie z którym można unikać polskiego ZUS zakładając spółkę w Wyoming. Są podobno interpretacje ZUS, które potwierdzają prawidłowość takiego rozwiązania. Próbowałem odnaleźć jedną z takich interpretacji (nr WPI/200000/43/920/2016), ale nie było jej w wyszukiwarce interpretacji na stronie ZUS. Dziwne…

Jak wynikało z treści przytoczonej interpretacji, jeżeli spółka z Wyoming działa w Polsce to nie powstaje obowiązek zapłaty składek na ZUS. Jeżeli dobrze rozumiem chodzi tu o składki od dochodów polskich wspólników z tytułu uczestnictwa w zagranicznej spółce. Jeżeli byłoby inaczej to pytanie do Polskiego ZUS byłoby raczej bezcelowe.

Wspólnicy spółek osobowych – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej, a także wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i wypadkowym, a niekiedy także na Fundusz Pracy. Powyższy obowiązek ubezpieczenia społecznego wspólnika spółki osobowej wynika wyłącznie z członkostwa w tej spółce. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 grudnia 2012 roku, sygn. akt II UK 121/12).

Dla utworzenia i zarządzania spółką LLC w Wyoming wystarczy jedna osoba. Jednoosobowe spółki nie są uważane przez amerykański urząd podatkowy za podatnika podatku dochodowego, ponieważ zyski i straty przenoszone są bezpośrednio do federalnego zeznania podatkowego wspólnika. Jeżeli amerykańska spółka LLC osiąga dochody wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi, zaś jej wspólnik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, to ani spółka LLC, ani jej wspólnik nie podlegają podatkom federalnym. Jak wskazano powyżej, także stan Wyoming nie nakłada podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Nie wiem jaki był stan faktyczny wniosku o wydanie interpretacji do ZUS, ale skoro pytanie zostało zadane do polskiego ZUS to można domniemywać, że wspólnikami spółki z Wyoming są polskie osoby fizyczne. Jeżeli przyjąć takie założenie, to nie wiem na jakiej podstawie polski wspólnik zagranicznej spółki osobowej ma nie podlegać oskładkowaniu w Polsce, skoro to „na jego poziomie” powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Nie wiem również, jak spółka z Wyoming ma zamiar prowadzić działalność w Polsce. Taką działalność mogą prowadzić albo wspólnicy spółki albo jej pracownicy. Jeżeli działalność spółki jest prowadzona w Polsce przez jej wspólnika to sprawa może skończyć się podobne, jak z rejestracją działalności w Czechach.

Generalne w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi.

Firmę oferującą opisywaną optymalizację ZUS oczywiście łatwo znalazłem w google. Nie posiada ona siedziby w Polsce, mimo że strona jest w języku polskim, i nie ma tam wskazanego żadnego pracownika z imienia i nazwiska. Uczulam więc po raz kolejny, aby uważać na takie firmy.

Piszę to z uwagi na bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Michał Zdyb, doradca podatkowy, nr wpisu 11424.