Danina solidarnościowa obciąża wyłącznie osoby fizyczne, które uzyskują dochody określone w:

1) art. 27 ustawy o PIT (dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich i in.),

2) art. 30b ustawy o PIT (dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport),

3) art. 30c ustawy o CIT (dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%),

4) art. 30f (dochody zagranicznej spółki kontrolowanej. 

Innego rodzaju dochody opodatkowane podatkiem PIT (np. z dywidend, ze zbycia nieruchomości, z nieujawnionych źródeł przychodów) nie podlegają daninie solidarnościowej podobnie jak dochody opodatkowane w formach zryczałtowanych (np. kartą podatkową lub podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych).

Powyższe wyłączenie spod daniny solidarnościowej nie jest jedyne. Jeżeli siegnąć od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania to łatwo znaleźć więcej dochodów, które nie będą podlegać daninie solidarnościowej. Będzie się tak działo dlatego że ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed zastosowaniem ustawy krajowej. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może zatem modyfikować obowiązki wynikające z ustawy o PIT. 

Przykładem takiego dochodu są wynagrodzenia dyrektorskiego, które co do zasady są zwolnione spod opodatkowania PIT w Polsce. Stosując powyższe zwolnienie z jednoczesnym prowadzeniem działalności w Polsce za pośrednictwem spółki osobowej można praktycznie wykluczyć obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej.

Z wiadomych względów nie zamieszczamy bardziej szczegółowych informacji w powyższym zakresie. Zachęcamy zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu z nami.