Jak pokazuje przykład Cristiano Ronaldo i Leo Messiego anonimowość beneficjentów spółek zagranicznych jest bardzo ważnym aspektem prowadzenia biznesu na szczeblu międzynarodowym. Ta anonimowość jest również kluczowym polem zapewaniającym przeprowadzenie optymalizacji podatkowej w prawidłowy sposób.

Serwis nominowany jest pośrednim narzędziem własności i zarządzania, co oznacza powołanie na oficjalne stanowiska w spółce zagranicznej (dyrektor, prezes, sekretarz) lub jako udziałowiec/akcjonariusz, osób nominowanych będących osobami fizyczni, bądź osobami prawnymi. Nominowany udziałowiec/akcjonariusz jest nominowanym posiadaczem udziałów/akcji spółki zagranicznej. Taki udziałowiec/akcjonariusz posiada udziały/akcje zarejestrowane w jego imieniu na rzecz innej osoby (beneficjenta spółki zagranicznej) w ramach relacji umownych typu trust. Dyrektor nominowany jest nominalnym organem wykonawczym spółki, działającym w formie pisemnej i / lub ustnej dyspozycji właściciela spółki zagranicznej. Taki dyrektor działa więc w identyczny sposób, jak zarząd w polskiej sp. z o.o., w której co prawda zarząd działa niezależenie, ale w praktyce wykonuje polecania właściciela bądź wścieli spółki.

Instytucja dyrektorów nominowanych i udziałowców istnieje od dawna i występuje w wielu krajach, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Cyprze. Nie zawsze wymaga się, aby dyrektor lub udziałowiec/akcjonariusz był rezydentem w kraju, w którym siedzibę posiada spółka zagraniczna. Przykładowo, dyrektor firmy panamskiej może być obywatelem Republiki Cypru.

Relacje pomiędzy udziałowcem/akcjonariuszem a dyrektorem nominowanym są najczęściej regulowane w następujący sposób:

1) dyrektor nominowany wydaje generalne pełnomocnictwo w imieniu klienta. Na podstawie takiego pełnomocnika dokonuje się otwarcia rachunku bankowego spółki zagranicznej; 

3) beneficjent półki potwierdza, że jest udziałowiec/akcjonariusz nominowany działa jedynie jako powiernik i nie jest uprawniony do cesji praw związanych z udziałami/akcjami, takich jak zakup, sprzedaż, zastaw itp.

Na koniec warto wskazać, że korzystanie z serwisu nominowanego jest działaniem legalnym. Korzystanie z serwisu nominowanego nie jest również przesłanką do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Korzystanie z dyrektora nominowanego ma na calu utrzymanie rezydencji podatkowej spółki zagranicznej w państwie jej utworzenia. Uznanie takiego działania za nielegalnie podważa prawa udziałowca/akcjonariusza do kształtowania organów spółki w sposób dowolny, w ramach obowiązującego prawa.